Γιατροί

 • Τεχνογνωσία
 • Εμπιστοσύνη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτητα

Στεγαστικό δάνειο αποκλειστικά για γιατρούς με το χαμηλότερο επιτόκιο της Τραπεζικής Αγοράς

Αναγνωρίζοντας το έργο ζωής που επιτελεί το ιατρικό προσωπικό, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός, η IMS δημιούργησε κατ’ αποκλειστικότητα ένα ασυναγώνιστο τραπεζικό προϊόν. Πρόκειται για ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο δεν προσφέρεται από το δίκτυο καταστημάτων καμίας τράπεζας ή από κάποιο άλλο εναλλακτικό δίκτυο.

Σε συνεργασία με μία εκ των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, η IMS σχεδίασε ένα ασυναγώνιστο προϊόν για τους ιατρούς, με γνώμονα την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να υλοποιήσουν τον στόχο της μόνιμης κατοικίας. Η εταιρεία μας προσφέρει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαμεσολάβησής της, ώστε να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι όσοι το ονειρεύονται.

Στελεχωμένη από εξειδικευμένους συμβούλους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο, η IMS συντονίζει τη διαδικασία μεταξύ υποψηφίων δανειοληπτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη, αμειβόμενη αποκλειστικά και μόνο από την Τράπεζα.

Η 20ετής εμπειρία μας στον χώρο, σε συνδυασμό με τον όγκο των υποθέσεων από το ευρύ πελατολόγιο που έχουμε φέρει εις πέρας, έχει δημιουργήσει μεταξύ της IMS και των τραπεζών μία σχέση αξιοπιστίας: μία επιπλέον εγγύηση, που μας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε για εσάς τους ευνοϊκότερους όρους της Τραπεζικής Αγοράς, προσφέροντας αποκλειστικά για τους ιατρούς…

* Το χαμηλότερο επιτόκιο της Τραπεζικής Αγοράς.

* Μειωμένο περιθώριο κέρδους της τράπεζας κατά 0.5% στο κυμαινόμενο επιτόκιο.

* Μειωμένα έξοδα διαχείρισης του αιτήματος κατά 50%.

Με μερίδιο 10% στην αγορά στεγαστικής πίστης, η IMS αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών. Κατά συνέπεια, είναι σε θέση να αξιοποιεί την ηγετική της θέση στην τραπεζική αγορά, με τον δανειολήπτη να είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των προνομίων που έχουμε εξασφαλίσει για εκείνον.

Το αποκλειστικό τραπεζικό προϊόν μπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες για:

Αγορά Κατοικίας

Αγορά Οικοπέδου

Επισκευή Ακινήτου

Αγορά και Επισκευή Κατοικίας

Ανέγερση Κατοικίας

Αποπεράτωση Ακινήτου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλώντας στα τηλέφωνα της εταιρείας, 09:00-17:30 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας, ώστε να ορισθεί ραντεβού με κάποιον εκ των συμβούλων μας.

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

 • Γρηγορίου Λαμπράκη 39, TK 851 00 Ρόδος
 • 22410 21649
 • evergi@ims-fc.gr

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση