Εμπιστοσύνη, καθοδήγηση, εμπειρία και όσα θέλετε να ξέρετε γύρω από το στεγαστικό δάνειό σας

 • Τεχνογνωσία
 • Εμπιστοσύνη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτητα

Εμπιστοσύνη, καθοδήγηση, εμπειρία και όσα θέλετε να ξέρετε γύρω από το στεγαστικό δάνειό σας

Έφτασε η στιγμή που τόσο καιρό περίμενες. Η ώρα να κάνεις τη μεγάλη κίνηση για την αγορά μόνιμης κατοικίας. Εκεί όμως ξεκινούν τα καίρια ερωτήματα:
* Πώς θα κινηθείς για το στεγαστικό δάνειό σου;
* Ποια είναι η καλύτερη λύση για σένα;
* Πώς θα ενημερωθείς για τους ευνοϊκότερους όρους;
* Ποιον μπορείς να εμπιστευτείς;
Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα είναι δομημένη η κεντρική φιλοσοφία και η σχεδίαση της IMS, η οποία είναι απόλυτα προσανατολισμένη στο να προσφέρει όχι μόνο τις εν λόγω απαντήσεις, αλλά και να βρίσκεται μαζί σου από το ξεκίνημα έως και τη στιγμή της εκταμίευσης του στεγαστικού δανείου.
Στελεχωμένη από εξειδικευμένους συμβούλους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο, η εταιρεία μας αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των Ελληνικών Τραπεζών στη διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον υποψήφιο δανειολήπτη.
Η εμπειρία μας στον χώρο, σε συνδυασμό με τον όγκο των υποθέσεων από το ευρύ πελατολόγιο που έχουμε φέρει εις πέρας, έχει δημιουργήσει μεταξύ της IMS και των τραπεζών μία σχέση αξιοπιστίας, μία επιπλέον εγγύηση, που μας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε για εσάς τους ευνοϊκότερους όρους της Τραπεζικής Αγοράς.
Το θετικό αποτέλεσμα για τον δανειολήπτη είναι ότι αυτή η διαδικασία του προσφέρει νέες, οικονομικές και ολοκληρωμένες λύσεις, ικανές να καλύψουν το ευρύ φάσμα των στεγαστικών του αναγκών. Και αυτό απαλλάσσοντάς τον από τη χρονοβόρα και πολύπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία.
Η IMS μπορεί να σας υποσχεθεί ότι θα φροντίσει για όλες τις διαδικασίες. Ότι θα σας παρουσιάσει και θα σας αναλύσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, έτσι ώστε να μπορέσετε εσείς να επιλέξετε την πλέον συμφέρουσα λύση χρηματοδότησης και να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα…
Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

 • Γρηγορίου Λαμπράκη 39, TK 851 00 Ρόδος
 • 22410 21649
 • evergi@ims-fc.gr

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση