ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΞΙΌΤΙΜΟΙ KΎΡΙΟΙ, ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΣ ΥΠΌΨΗ ΤΙΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΆΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΙΟΎ(COVID-19) ΘΑ …