Συχνές Ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

 • Αγορά κατοικίας
 • Αγορά οικοπέδου
 • Ανέγερση/αποπεράτωση κατοικίας
 • Επισκευή ακινήτου
 • Κάλυψη προσωπικών αναγκών

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση

Για το στεγαστικό σας δάνειο μπορείτε να επιλέξετε σταθερό επιτόκιο το οποίο παραμένει αμετάβλητο για συμφωνημένο χρονικό διάστημα ή κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο συνδέεται με το euribor πλέον ενός περιθωρίου (spread) το οποίο παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η ολική ή μερική αποπληρωμή κατά τη διάρκεια σταθερού επιτοκίου επιφέρει κόστος ενώ κατά τη διάρκεια κυμαινόμενου επιτοκίου γίνεται χωρίς κόστος αποπληρωμής. Σε όλα τα στεγαστικά δάνεια προστίθεται η εισφορά του Ν.128/75 και ανέρχεται σε 0,12%.

Η διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται ανάλογα με το επιλεγόμενο πρόγραμμα την ηλικία και τις οικονομικές δυνατότητες των ενεχομένων. Η λήξη του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75 έτος της ηλικίας των ενεχομένων.

Τα έξοδα του στεγαστικού δανείου αποτελούνται από δυο κατηγορίες.

 • Τα έξοδα της τράπεζας τα οποία περιλαμβάνουν αμοιβές νομικού, τεχνικού ελέγχου και αμοιβή δικηγόρου για την συναίνεση και εγγραφή προσημείωσης.
 • Έξοδα προσημείωσης τα οποία περιλαμβάνουν τα τέλη και δικαιώματα υποθηκοφυλακείου/κτηματολογικού γραφείου και τα έξοδα εκδόσεως αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος

Εάν εξασφαλίζεται το δάνειο σας με προσημείωση ακινήτου είναι υποχρεωτικό το ασφαλιστήριο πυρός σεισμού στο ακίνητο. Σε περίπτωση ζημιάς από αυτούς τους κινδύνους η ασφάλεια καλύπτει την αποκατάσταση του ακινήτου σας.

Προαιρετικά μπορείτε επιπλέον να αποκτήσετε ασφάλεια ζωής δανείου που καλύπτει την οικογένεια του δανειολήπτη για απώλεια ζωής ή μόνιμη ολική ανικανότητα

Κατά την διάρκεια αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου σε ενδεχόμενη αλλαγή στα εισοδήματα σας έχετε τη δυνατότητα να μειώσετε η να αυξήσετε το ποσό της δόσης σας η να παραλείψετε μια δόση κάθε χρόνο.

Με την οικονομική προέγκριση μπορείτε να ενημερωθείτε επίσημα από την τράπεζα για το ποσό που δύναται να χρηματοδοτηθείτε και την μηνιαία δόση που θα προκύψει, προκειμένου να αναζητήσετε ακίνητο. Αυξάνετε τις πιθανότητες να αποκτήσετε το ακίνητο της επιλογή σας αφενός γνωρίζοντας το ύψος των τιμών των ακινήτων που μπορείτε να αναζητήσετε, αφετέρου δεν αναλώνετε χρόνο για την υποβολή και αξιολόγηση της αίτησης στεγαστικού δανείου και προχωράτε άμεσα στον έλεγχο του ακινήτου.

Η Εταιρεία μας διαθέτει την τεχνολογική υποδομή ώστε να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία που διασφαλίζει στο 100 % την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Η IMS μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων σε όλη τη χώρα. Η ομάδα μας θα σας κατευθύνει σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας μας. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται τηλεφωνικώς ή μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας και όπου απαιτηθεί οι Σύμβουλοι μας δύναται να σας κατευθύνουν όπου και αν βρίσκεστε. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στα τηλέφωνα της IMS, 09:00-17:30, ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στο site, ώστε να ορισθεί ραντεβού με κάποιον από τους Συμβούλους μας. Στη συνέχεια, σας βοηθάμε να επιλέξετε το πρόγραμμα στεγαστικού δανείου που ταιριάζει στο οικονομικό προφίλ και στις ανάγκες σας. Η συνάντηση με κάποιον από τους Συμβούλους μας μπορεί να πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της IMS καθώς και εκτός, κατόπιν συνεννόησης.

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδο

 • Γρηγορίου Λαμπράκη 39, TK 851 00 Ρόδος
 • 22410 21649
 • evergi@ims-fc.gr