Συχνές Ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Επί τοις ουσίας, η εταιρεία μας αποτελεί ένα διαμεσολαβητικό σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων, δίχως λειτουργικό κόστος, όπως δηλαδή λειτουργούν και τα υποκαταστήματα των τραπεζών.

Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ και υλοποιείται εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Στην πραγματικότητα, δεν υφίσταται καμία συναλλαγή μεταξύ της IMS και των υποψήφιων δανειοληπτών και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει από εμάς ουδεμία χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν. Γι’ αυτόν τον λόγο καθίσταται απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Βασιζόμενη στην 20ετή και πολυεπίπεδη εμπειρία της η IMS είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει και να σας προσφέρει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για την επιλογή Τράπεζας και προγράμματος χρηματοδότησης.

Η εταιρεία μας κατέχει το 10% των εκταμιευμένων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, εκταμιεύει πάνω από 60 στεγαστικά δάνεια τον μήνα και βρίσκεται στο πλευρό σας σας σε κάθε στάδιο, ώστε να πολλαπλασιαστούν και να διασφαλιστούν οι πιθανότητες επιτυχίας.

Οι σκοποί του στεγαστικού προϊόντος στα οποία η IMS δύναται να διαμεσολαβήσει, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής επιτυχίας της αίτησής σας, αφορούν…

 • Αγορά κατοικίας
 • Αγορά οικοπέδου
 • Ανέγερση/αποπεράτωση κατοικίας
 • Επισκευή ακινήτου
 • Κάλυψη προσωπικών αναγκών
 • Αγορά κατοικίας και επισκευή
 • Αγορά οικοπέδου και ανέγερση

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών), είναι εκείνα που καθορίζουν το ποσό του δανείου. Στην περίπτωση που προσημειώνεται κατοικία, το ποσό του δανείου μπορεί να ανέλθει έως και το 85% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου, όπως την ορίζει ο μηχανικός της τράπεζας.

Από την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του υποψήφιου δανειολήπτη, έως και την ευτυχή έκβαση της εκταμίευσης, ακολουθούνται επτά βασικά στάδια, στα οποία οι καταρτισμένοι συνεργάτες της IMS θα σας καθοδηγήσουν με ασφάλεια, συνέπεια και απόλυτη γνώση των διαδικασιών…

 1. Προσφορά
 2. Αίτηση στεγαστικού δανείου
 3. Οικονομική προ έγκριση
 4. Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 5. Τελική Έγκριση
 6. Προσημείωση Ακινήτου
 7. Εκταμίευση

Ουσιαστικά οι επιλογές είναι τρεις: Για το στεγαστικό δάνειο μπορείτε να επιλέξετε σταθερό επιτόκιο, το οποίο παραμένει αμετάβλητο για συμφωνημένο χρονικό διάστημα ή κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο συνδέεται με το euribor, πλέον ενός περιθωρίου (spread), το οποίο παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Υπάρχει και το υβριδικό επιτόκιο, που είναι σταθερό για ορισμένα πρώτα χρόνια και κυμαινόμενο για την υπόλοιπη διάρκεια (π.χ. 3 πρώτα χρόνια σταθερό και μετά κυμαινόμενο).

Η διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται από τρεις καθοριστικούς παράγοντες που πληρούν οι ενεχόμενοι: Αυτά που συνυπολογίζονται αναλογικά και κατά περίσταση είναι…

 • Το επιλεγόμενο πρόγραμμα
 • Η ηλικία
 • Οι οικονομικές δυνατότητες

Η λήξη του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75 έτος της ηλικίας των ενεχομένων!

Τα έξοδα του στεγαστικού δανείου διαμορφώνονται από δυο κατηγορίες και αφορούν…

 • Τα έξοδα της τράπεζας, τα οποία περιλαμβάνουν αμοιβές νομικού, τεχνικού ελέγχου και αμοιβή δικηγόρου για την συναίνεση και εγγραφή προσημείωσης. Αυτά είναι εφάπαξ προκαθορισμένα ανάλογα με την τράπεζα και ανεξάρτητα από το ποσό του δανείου.
 • Τα έξοδα προσημείωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα τέλη και δικαιώματα υποθηκοφυλακείου/κτηματολογικού γραφείου και τα έξοδα εκδόσεως αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος. Αυτά είναι εφάπαξ ανάλογα με το ποσό του δανείου και ανεξάρτητα από την τράπεζα.

Μία πολύ σοβαρή λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίσουν οι υποψήφιοι δανειολήπτες, αφορά τα ασφάλιστρα του στεγαστικού δανείου. Στην περίπτωση που γίνει επιλογή ασφάλισης με προσημείωση ακινήτου, καθίσταται αυτομάτως υποχρεωτικό το ασφαλιστήριο πυρός σεισμού στο ακίνητο. Σε περίπτωση ζημιάς από τους εν λόγω κινδύνους, η ασφάλεια καλύπτει την αποκατάσταση του ακινήτου σας.

Το κόστος της ασφάλειας κατοικίας είναι ανάλογο με το κατασκευαστικό κόστος του ακινήτου εξασφάλισης και όχι με το ποσό του δανείου. Ενδεικτικό κόστος ασφάλισης είναι το 1,1€/τ.μ. Προαιρετικά, δύναται να αποκτηθεί επιπλέον ασφάλεια ζωής δανείου, η οποία θα καλύπτει την οικογένεια του δανειολήπτη για απώλεια ζωής, αλλά και για μόνιμη ολική ανικανότητα.

Η μηνιαία δόση που πληρώνετε στην τράπεζα, μπορεί να μην είναι πλέον η ιδανική/ βολική για εσάς. Στην IMS, γνωρίζοντας άριστα τόσο τα προγράμματα που προσφέρουν οι τράπεζες, όσο και την πολιτική της κάθε μίας στο συγκεκριμένο ζήτημα, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε στο να βρείτε την ιδανική λύση για εσάς.

Κατά την διάρκεια αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου, σε ενδεχόμενη αλλαγή στο εισόδημά σας, έχετε τη δυνατότητα να μειώσετε η να αυξήσετε το ποσό της δόσης ή ακόμα και να παραλείψετε μία δόση κάθε χρόνο.

Η ολική ή μερική αποπληρωμή κατά τη διάρκεια σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου γίνεται χωρίς κόστος αποπληρωμής. Σε όλα τα στεγαστικά δάνεια προστίθεται η εισφορά του Ν.128/75 που ανέρχεται σε 0,12%.

Με την οικονομική προέγκριση μπορείτε να ενημερωθείτε επίσημα από την τράπεζα για το ποσό που δύναται να χρηματοδοτηθείτε, αλλά και για τη μηνιαία δόση που θα προκύψει, προκειμένου να αναζητήσετε ακίνητο.

Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αυξάνετε τις πιθανότητες να αποκτήσετε το ακίνητο της επιλογή σας, αφενός γνωρίζοντας το ύψος των τιμών των ακινήτων που μπορείτε να αναζητήσετε, αφετέρου δεν αναλώνετε χρόνο για την υποβολή και αξιολόγηση της αίτησης στεγαστικού δανείου και προχωράτε άμεσα στον έλεγχο του ακινήτου.

Η εμπιστοσύνη που διαχρονικά έχουμε χτίσει στη σχέση μεταξύ τη IMS και των δανειοληπτών, αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιτυχία μας στον χώρο των στεγαστικών δανείων.

Το ίδιο όσον αφορά και τη σχέση μας με τα πιστωτικά ιδρύματα, η οποία βασίζεται στη διασφάλιση του τραπεζικού απορρήτου και των συμβάσεων που έχουμε συνάψει.

Η αξιοπιστία, η αδιάβλητη τήρηση των δεσμεύσεων και η πλήρης ανάληψη των ευθυνών από την εταιρεία μας, μπορούν να εγγυηθούν ότι τηρούμε όλες τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε. Η ευρύτερη πολιτική μας βασίζεται εκτός των άλλων και στην τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679), όπως την έχει ορίσει από τις 25/05/2018 η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στα τηλέφωνα της IMS (09:00-17:00) ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στο site, ώστε να ορισθεί ραντεβού με κάποιον από τους Συμβούλους μας. Στη συνέχεια, θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα στεγαστικού δανείου που ταιριάζει στο οικονομικό προφίλ και στις ανάγκες σας.

Η συνάντηση με την εξειδικευμένη ομάδας μας μπορεί να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της IMS, καθώς και εκτός, κατόπιν συνεννόησης σε χώρο της επιλογής σας, κάτι που μπορεί να συμβεί και απογευματινές ώρες (σ.σ.: μετά τις 17:00).

Συχνές Ερωτήσεις

Συμπληρώστε τα πεδία και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της IMS-FC θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.
Κάντε κλικ εδώ για να αποδεχθείτε τα cookies πριν στείλετε την φόρμα.
Τα cookies για την φόρμα είναι ενεργοποιημένα. Μπορείτε να στείλετε την φόρμα

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες.
Scroll to Top