ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ / ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

 • Πάνω από 95% εγκρισιμότητα
 • Εκταμιεύουμε πάνω από το 10% των στεγαστικών δανείων πανελλαδικά
 • Άμεση δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπιστοσύνη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτητα

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ / ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επισκευής και ανακαίνισης του ακινήτου σας μέχρι και το 100% του κόστους εργασιών.

 

Το να έχουμε απλά ένα όνειρο, δεν μπορεί να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, εάν δεν υπάρχει το κατάλληλο πλάνο. Στην IMS είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την απαραίτητη καθοδήγηση, ώστε να αποκτήσετε τη δυνατότητα να υλοποιήσετε τους στόχους σας αναφορικά με το επισκευαστικό δάνειο που επιθυμείτε.

Το επισκευαστικό δάνειο κατοικίας μπορεί επίσης να συνδυαστεί με πρόγραμμα χρηματοδότησης αγοράς ακινήτου. Η IMS μπορεί να μεσολαβήσει ώστε να χορηγηθεί δάνειο επισκευής παράλληλα με το δάνειο της αγοράς του ακινήτου χωρίς πρόσθετα έξοδα.

Με το επισκευαστικό δάνειο σας παρέχετε η δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε την επισκευή και ανακαίνιση του ακινήτου σας μέχρι και στο 100% του κόστους των εργασιών. Η διάρκεια του καθορίζεται από την δόση που μπορείτε να πληρώνετε κάθε μήνα και το είδος του επιτοκίου, με την προϋπόθεση η λήξη του δανείου να μην υπερβαίνει το 75ο έτος ηλικίας των ενεχόμενων.

Η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου υλοποιείται σταδιακά σύμφωνα με την πρόοδο εργασιών δίνοντας σας την δυνατότητα το ποσό της δόσης που αποπληρώνετε να συμβαδίζει με το ποσό του δανείου που έχει εκταμιευτεί. Η πρόοδος εργασιών πιστοποιείται με την αυτοψία συνεργαζόμενου μηχανικού της τράπεζας και όχι με την προσκόμιση παραστατικών όπως τιμολόγια και αποδείξεις.

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση