Αγορά πρώτης κατοικίας

 • Πάνω από 95% εγκρισιμότητα
 • Εκταμιεύουμε πάνω από το 10% των στεγαστικών δανείων πανελλαδικά
 • Άμεση δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπιστοσύνη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτητα

Αγορά πρώτης κατοικίας

Αναμφίβολα η αγορά κατοικίας είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα κληθούμε να λάβουμε στη ζωή μας. Ωστόσο, πρόκειται για μία πολύπλοκη διαδικασία, την οποία ο μέσος υποψήφιος δανειολήπτης δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει από μόνος του. Η IMS είναι σε θέση να φροντίσει για όλα τα βήματα: από τη δημιουργία του φακέλου, έως και τη στιγμή της εκταμίευσης του ποσού του στεγαστικού δανείου. 

Η διαδικασία για την αγορά κατοικίας μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, είναι μία υπόθεση που απαιτεί χρόνο και σωστή ενημέρωση. Στην IMS αναλύουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στις ξεχωριστές ανάγκες σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Βασιζόμενοι στην 20ετή εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε και να σας προσφέρουμε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεται για την επιλογή Τράπεζας, προγράμματος χρηματοδότησης, όπως και για τα πραγματικά έξοδα τράπεζας και αγοροπωλησίας. Ουσιαστικά είμαστε μαζί σας σε κάθε στάδιο, ώστε να αυξήσουμε και να διασφαλίσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας.

Η τελική έκβαση της υπόθεσής σας και το ποσό του στεγαστικού δανείου, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η εξειδικευμένη ομάδα μας θα σας ενημερώσει εκ των προτέρων για τις ρεαλιστικές δυνατότητές σας, συνυπολογίζοντας το εισόδημα, την πιστοληπτική ικανότητα και την αξία του ακίνητου. Στοιχεία που θα διαμορφώσουν το τραπεζικό προφίλ σας.

Στην IMS γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα πόσο σημαντική είναι για εσάς η αίτηση στεγαστικού δανείου για το πρώτο σας σπίτι. Με σωστή μελέτη των δεδομένων και των οικονομικών αντοχών σας, θα συμβάλουμε στην πραγματοποίηση του ονείρου σας, δείχνοντάς σας τον ασφαλή δρόμο, ώστε η τελική επιλογή σας να είναι και η αδιαμφισβήτητα πιο σωστή και ασφαλής.

* Στα στεγαστικά δάνεια αγοράς το ποσό χορήγησης δεν υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς!

* Η διάρκεια του στεγαστικού δανείου αγοράς καθορίζεται από τη δόση που μπορεί ο εκάστοτε δανειολήπτης να αποπληρώνεται κάθε μήνα, αλλά και από το είδος του επιτοκίου, με την προϋπόθεση… η λήξη του δανείου να μην υπερβαίνει το 75ο έτος ηλικίας των ενεχομένων!

* Η εκταμίευση του συγκεκριμένου προϊόντος γίνεται με εφάπαξ καταβολή ή σταδιακές εκταμιεύσεις για το ακίνητο που αγοράζεται και είναι υπό κατασκευή

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

 • Γρηγορίου Λαμπράκη 39, TK 851 00 Ρόδος
 • 22410 21649
 • evergi@ims-fc.gr

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση