Επισκευαστικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση

 • Πάνω από 95% εγκρισιμότητα
 • Εκταμιεύουμε πάνω από το 10% των στεγαστικών δανείων πανελλαδικά
 • Άμεση δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπιστοσύνη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτητα

Επισκευαστικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση

Ενα τραπεζικό προϊόν για χρηματοδότηση της επισκευής και ανακαίνισης, δίχως προσημείωση ακινήτου η ενεχυρίαση μετρητών

Στην περίπτωση που αναζητάτε ένα τραπεζικό προϊόν, το οποίο θα μπορέσει να σας δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε την επισκευή και ανακαίνιση του ακινήτου σας, τότε το επισκευαστικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση είναι το πλέον κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ανάγκη σας. Σας παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι και το 100% του κόστους των εργασιών, δίχως να υπάρξει προσημείωση ακινήτου η ενεχυρίαση μετρητών.

Στην περίπτωση που το επιλέξετε, πρέπει να γνωρίζετε, ότι το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στις 15.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 έτη. Η εκταμίευση του επισκευαστικού δανείου υλοποιείται σε δυο καταβολές

Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προϊόντος για εργασίες μικρής εκτάσεως, είναι τα χαμηλά έξοδα, καθώς δεν υπάρχει επιβάρυνση με έξοδα προσημείωσης, ενώ στα σημαντικά οφέλη προστίθεται και η συντομότερη διαδικασία εκταμίευσης.

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

 • Γρηγορίου Λαμπράκη 39, TK 851 00 Ρόδος
 • 22410 21649
 • evergi@ims-fc.gr

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση