Καταναλωτικό με εξασφάλιση ακινήτου

 • Πάνω από 95% εγκρισιμότητα
 • Εκταμιεύουμε πάνω από το 10% των στεγαστικών δανείων πανελλαδικά
 • Άμεση δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπιστοσύνη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτητα

Καταναλωτικό με εξασφάλιση ακινήτου

Δάνειο για κάλυψη προσωπικών αναγκών ή και συγκέντρωση ενήμερων οφειλών με εξασφάλιση και αποπληρωμή έως και τα 20 έτη.


Το καταναλωτικό δάνειο με εξασφάλιση, είναι ένα τραπεζικό προϊόν σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει άμεση ρευστότητα στον ενδιαφερόμενο. Το ποσό που μπορεί να εκταμιευτεί, ξεκινάει από τις 10.000 και δύναται να φτάσει ακόμα και τις 100.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής αγγίζει το όριο των 20 ετών, με δυνατότητα μερικής ή ολικής αποπληρωμής, χωρίς επιπλέον κόστος.


Το εν λόγω δάνειο αφορά την κάλυψη προσωπικών αναγκών ή και συγκέντρωση ενήμερων οφειλών με εξασφάλιση (ακίνητο ή cash collateral). Το ακίνητο εξασφάλισης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τη διπλάσια αξία από το ποσό του δανείου, ενώ το κόστος μεταγραφής της προσημείωσης του ακινήτου είναι αναλογικά με το ποσό του δανείου.

Τα έξοδα του καταναλωτικού δανείου με εξασφάλιση είναι εφάπαξ και διαμορφώνονται περίπου στα 1.000 ευρώ, ανάλογα πάντα με την τράπεζα που θα επιλεγεί. Επίσης, είναι υποχρεωτική η ασφάλεια πυρός – σεισμού του ακινήτου και αυτό μέχρι την αποπληρωμή του δανείου, όπως συμβαίνει σε όλα τα ενυπόθηκα δάνεια.

Η IMS διαθέτει σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν και έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει επιπλέον εκπτώσεις επιτοκίου, ανάλογα με το εκάστοτε προφίλ του πελάτη. Η εταιρία μας είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει και να σας προσφέρει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για την επιλογή Τράπεζας και προγράμματος χρηματοδότησης.

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

 • Γρηγορίου Λαμπράκη 39, TK 851 00 Ρόδος
 • 22410 21649
 • evergi@ims-fc.gr

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση