Μεταφορά δανείου

 • Πάνω από 95% εγκρισιμότητα
 • Εκταμιεύουμε πάνω από το 10% των στεγαστικών δανείων πανελλαδικά
 • Άμεση δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπιστοσύνη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτητα

Μεταφορά/ αναχρηματοδότηση δανείου

Διαμεσολάβηση για την αναχρηματοδότηση του στεγαστικού δανείου σας, με εξασφάλιση των ευνοϊκότερων όρων στη δόση αποπληρωμής του.

Η μηνιαία δόση που πληρώνετε στην τράπεζα, μπορεί να μην είναι πλέον η ιδανική/ βολική για εσάς. Στην IMS, γνωρίζοντας άριστα τόσο τα προγράμματα που προσφέρουν οι τράπεζες, όσο και την πολιτική της κάθε μίας στο συγκεκριμένο ζήτημα, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε στο να βρείτε την ιδανική λύση για εσάς.

Η αναχρηματοδότηση του στεγαστικού σας δανείου, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των όρων της δανειακής σύμβασης στην υφιστάμενη τράπεζα, μπορεί να σας εξασφαλίσει ευνοϊκότερες συνθήκες αποπληρωμής και χάρη στην 20ετή εμπειρία μας, μπορούμε να διεκπεραιώσουμε με ταχύτητα και με τους καλύτερους δυνατούς όρους τη δική σας υπόθεση.

Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θα πρέπει να εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του εκάστοτε στεγαστικού δανείου από μία τράπεζα σε κάποια άλλη. Εκεί είναι που η IMS θα μεσολαβήσει για να έχετε το πλέον θεμιτό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία μας θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε, εάν είναι προς όφελος σας η μεταφορά του στεγαστικού σας δανείου, παρουσιάζοντάς σας όλες τις διαθέσιμες επιλογές και εντοπίζοντας τα σημεία που θα πρέπει να προσέξετε, ώστε η μεταφορά να είναι επιτυχής και οικονομικά συμφέρουσα για εσάς.

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

 • Γρηγορίου Λαμπράκη 39, TK 851 00 Ρόδος
 • 22410 21649
 • evergi@ims-fc.gr

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση