ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τεχνογνωσία
 • Εμπιστοσύνη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτητα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία μας παρέχει Νομικές Υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου. Η Νομική μας Υπηρεσία με επικεφαλής τηv Βασιλική Χαβέλα εξειδικεύεται στο Εμπράγματο Δίκαιο και Δίκαιο των Ακινήτων, για πάνω από 20 χρόνια διεκπεραιώνοντας μηνιαίως πάνω από 30 υποθέσεις και με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%.

Ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα και το ήθος αποτελούν διακριτικό γνώρισμα, παράλληλα η εξειδικευμένη προσέγγισης της κάθε υπόθεσης αλλά και η προσωπική επαφή με τον κάθε πελάτη στοχεύουν στο να δημιουργήσουν μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως Συμβολαιογράφους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Μεταφραστές κλπ. για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η νομική υποστήριξη των πελατών είναι συνεχή σε οποιοδήποτε στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτει ενδεικτικά:

 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας. Υπηρεσίες ενημέρωσης για την ύπαρξη διεκδικήσεων, αμφισβητήσεων, προσημειώσεων υποθηκών και υποθηκών, κατασχέσεων καθώς και καταγραφής και μελέτης τίτλων δικαιοπαρόχων  κατόπιν ελέγχου σε αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

 • Κατάρτιση- Έλεγχος σχεδίου Συμβολαίων Αγοραπωλησίας, Προσυμφώνων Αγοραπωλησίας, παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

 • Προσημείωση Υποθήκης – Υποθήκη. Σύνταξη κάθε σχετικού δικογράφου για άρση , εξάλειψη και διαγραφή προσημείωσης υποθήκης και υποθήκης. Εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και αρχών  για κάθε σχετικό νομικό θέμα με προσημείωση υποθήκης και υποθήκη.

 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΩΛΗΤΗ

 • Συγκέντρωση, έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την υπογραφή του συμβολαίου, αποδοχών κληρονομιάς, γονικών παροχών

 • Παράσταση στο συμβόλαιο.

 • ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • Έκδοση ΑΦΜ

 • Μετάφραση – επικύρωση απαιτούμενων εγγράφων

Αποκλειστικά για ένστολους…

Σε συνεργασία με μία εκ των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, σχεδιάσαμε ένα ασυναγώνιστο προϊόν αποκλειστικά για τους ένστολους προσφέροντας το χαμηλότερο επιτόκιο της Τραπεζικής Αγοράς (από 2,62%) και μειωμένα έξοδα διαχείρισης του αιτήματος κατά 50%. 

Αποκλειστικό τραπεζικό προϊόν

Το χαμηλότερο επιτόκιο της τραπεζικής αγοράς

Μειωμένα έξοδα διαχείρισης

Αποκλειστικά για ένστολους

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

 • Γρηγορίου Λαμπράκη 39, TK 851 00 Ρόδος
 • 22410 21649
 • evergi@ims-fc.gr

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση