Ενημερώσου τώρα για το στεγαστικό δάνειο που επιθυμείς ONLINE!

 • Γρήγορα
 • Αποτελεσματικά
 • Αξιόπιστα

Ενημερώσου τώρα για το στεγαστικό δάνειο που επιθυμείς από το σπίτι

Η IMS όντας ο μεγαλύτερος επίσημος συνεργάτης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και έχοντας διαχειριστεί για το έτος 2019 το 10% των εκταμιεύσεων στεγαστικών δανείων πανελλαδικά, έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία να σας καθοδηγήσει εξ αποστάσεως για την έκδοση του στεγαστικού σας δανείου.

Στα πλαίσια λήψης των απαραίτητων μέτρων σχετικά με την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19), η ομάδα μας αναλαμβάνει να σας κατευθύνει ψηφιακά και τηλεφωνικά για:

 • Τη δυνατότητα προέγκρισης με βάση το προφίλ σας για την κάθε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες
 • Τα προσφερόμενα προγράμματα στεγαστικών δανείων της τραπεζικής αγοράς
 • Το επιτόκιο χορήγησης και τους όρους του δανείου που μπορούμε να επιτύχουμε για εσάς
 • Την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος (κυμαινόμενο, σταθερό, υβριδικό), εξατομικευμένα βάσει των αναγκών σας
 • Τα συνολικά έξοδα μεταβίβασης ακινήτου και έκδοσης στεγαστικού δανείου
 • Τα βήματα έκδοσης του στεγαστικού δανείου και λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό μετακινήσεων, το στάδιο που μπορούμε να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε την υπόθεσή σας στην παρούσα φάση

Ενημερωνόμαστε για στεγαστικό δάνειο… Μένοντας σπίτι

Στην IMS φροντίζουμε για την ασφάλεια σας!

Για την IMS βασική προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων μας. Συνεχίζουμε δυναμικά να παρέχουμε όλες μας τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως.

Αγορά Πρώτης Κατοικίας

Αγορά Κατοικίας – Επισκευαστικό

Επισκευαστικό Δάνειο Χωρίς Εξασφάλιση

Επισκευαστικό Δάνειο

Μεταφορά Δανείου

Ανέγερση – Αποπεράτωση Κατοικίας

Καταναλωτικό με Εξασφάλιση Ακινήτου

Στεγαστικό Δάνειο για Ένστολους

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση