Κάτοικοι Εξωτερικού

  • Γρήγορα
  • Αποτελεσματικά
  • Αξιόπιστα

Στεγαστικό δάνειο και για τους κατοίκους του εξωτερικού

Οι περισσότεροι ‘Ελληνες που διαμένουν μόνιμα ή εγκαταστάθηκαν πρόσφατα σε άλλες χώρες εκτός της επικράτειας, αλλά και γενικότερα οι κάτοικοι εξωτερικού, δεν γνωρίζουν τα αναφαίρετα δικαιώματα που διατηρούν αναφορικά με τις δανειοληπτικές δυνατότητες που έχουν στην Ελλάδα. Πέραν του ότι μπορούν να συντηρούν, σε επίπεδο συλλογικό ή και ατομικό, τις υλικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές επαφές με την πατρίδα μας, έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ονειρεύονται, αλλά και να υλοποιήσουν την αγορά μόνιμης κατοικίας.

Οι απόδημοι ‘Ελληνες και οι κάτοικοι εξωτερικού ανεξαρτήτως καταγωγής, έχουν το δικαίωμα να χρηματοδοτηθούν με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και με κάθε άλλον πολίτη που κατοικεί στην Ελλάδα. Βασιζόμενοι στην 20ετή εμπειρία μας, στην IMS είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε και να σας προσφέρουμε όλες τις πληροφορίες, που πρέπει να γνωρίζετε για την επιλογή Τράπεζας, προγράμματος χρηματοδότησης, όπως και για τα πραγματικά έξοδα τράπεζας και αγοροπωλησίας.

Η διαδικασία για την αγορά κατοικίας μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, είναι μία υπόθεση που απαιτεί χρόνο και σωστή ενημέρωση. Στην IMS αναλύουμε, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στις ξεχωριστές ανάγκες σας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο, ώστε να αυξήσουμε και να διασφαλίσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας όλη τη διαδικασία.

*Η IMS έχει επιβεβαιωμένο ποσοστό εγκρισημότητας μεγαλύτερο του 95%!

Η εταιρεία μας μπορεί να διευκολύνει τους κατοίκους εξωτερικού σε διάφορες διαδικασίες, όπως στην περίπτωση που χρειάζονται: νομική υπηρεσία υποστήριξης (π.χ. έκδοση ΑΦΜ, νομικό έλεγχο στο ακίνητο κτλ.), συνεργαζόμενους μηχανικούς (π.χ. τεχνικό έλεγχο ακινήτου). Επίσης, βρισκόμαστε σε διαρκή και άμεση επικοινωνία με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (π.χ. συμβολαιογράφους, δικηγόρους κ.τ.λ.), ώστε -χωρίς καθυστερήσεις- να παράσχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα αξιολογήσουν ΔΩΡΕΑΝ την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη αναφορικά με τη χορήγηση στεγαστικού δανείου, ενώ για όλες τις υπηρεσίας μας δεν υπάρχει η παραμικρή χρέωση. Από το πρώτο βήμα της αίτησης, έως και την εκταμίευση του τελικού ποσού, η IMS δεν θα λάβει την οποιαδήποτε αμοιβή από τον δανειολήπτη.

* Σταθερά και κυμαινόμενα προγράμματα επιτοκίων χωρίς ποινή πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου!


* Χρηματοδότηση έως 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου!Το τραπεζικό προϊόν μπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες για:

* Αγορά Κατοικίας

* Αγορά Οικοπέδου

* Επισκευή Ακινήτου

* Αγορά και Επισκευή Κατοικίας

* Ανέγερση Κατοικίας

* Αποπεράτωση Ακινήτου

Στην IMS φροντίζουμε για την ασφάλεια σας!

Για την IMS βασική προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων μας. Συνεχίζουμε δυναμικά να παρέχουμε όλες μας τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως.

Αγορά Πρώτης Κατοικίας

Αγορά Κατοικίας – Επισκευαστικό

Επισκευαστικό Δάνειο Χωρίς Εξασφάλιση

Επισκευαστικό Δάνειο

Μεταφορά Δανείου

Ανέγερση – Αποπεράτωση Κατοικίας

Καταναλωτικό με Εξασφάλιση Ακινήτου

Στεγαστικό Δάνειο για Ένστολους

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

  • Προσφορά
  • Αίτηση στεγαστικού δανείου
  • Οικονομική προέγκριση
  • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
  • Τελική Έγκριση
  • Προσημείωση Ακινήτου
  • Εκταμίευση